Sitemiz
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 45
Dün Tekil: 48
Toplam: 296975
IP: 23.21.4.239
Tanı Konduktan Sonra İzlenecek Yol

Kaynaştırma eğitimi nasıl uygulanır?

CEVAP-14: “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin” 23. maddesinde “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim” uygulamaları”nın nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Öğrenci eğitimini yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı okulunda ve aynı sınıfında sürdürür. Akranlarıyla aynı ders programını takip ederler. Bu program temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)hazırlanır ve okulda “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi” oluşturulur.

Öğrencinin alacağı eğitim, kendi eğitim performansına (yapabildiklerine) ve öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanır.

Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve “Destek Eğitim Odası” açılır.

RAM ve okullardaki BEP Geliştirme Birimince kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler ve onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul idaresince yapılan planlama doğrultusunda bilgilendirilir.

Kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden öğrencinin “destek eğitim hizmeti” alması için okulunda gerekli düzenlemeler yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf içi yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir.

Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenci için sınıfında ve destek eğitim odasında öğrencinin yetersizlik türüne, eğitim performansına ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.