2021 YKS Kılavuzu Yayımlandı

ÇÖZGER/Engelli Sağlık Kurulu Raporu / Sağlık Kurulu Raporunda sınıflanamayan grupta yer alan özgül/özel öğrenme güçlüğü (disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite vb.) olduğu belirtilen adaylara talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı verilir. Okuyucu yardımı alan adayların istedikleri takdirde sınav esnasında soruları kendilerinin de okumalarına izin verilir. Okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep etmeyenler istedikleri takdirde tekli salonlarda sınava alınır. Bu durumdaki adaylardan ÇÖZGER/Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan adaylara ise ayrıca ek süre verilir.

Bu haklardan yararlanmak isteyen adayların 1) Engelli Sağlık Kurulu Raporu/ÇÖZGER/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini 2) Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu (doldurulmuş olarak) 3) Sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini 4) Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini “ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların ÖSYM ye posta yolu ile gönderecekleri dilekçelerinin, sınav kılavuzlarında verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu dilekçelerde Aday İşlemleri Sisteminden alınacak “Evrak Referans Numarası”nın da bulunması gerekmektedir.

https://www.osym.gov.tr/TR,20843/2021-yks-basvurularinin-alinmasi-04022021.html

Paylaş:
Copyrights © 2021 - Tüm yazı ve görseller Disleksi Derneği'ne aittir.